Välkommen hit!

Nyheter

- 2011-10-19, Ett par dagar kvar!

Ett par dagar kvar!

Vi ser nu i Länsstyrelsens diarium att flera har skickat in yttranden.

Bra jobbat!!

Idag hade vi kontakt med en handläggare som berättade att det är helt okej att maila in yttranden. Ni kan således skicka e-post till lena.niklasson@lansstyrelsen.se. Bifoga yttrandet som pdf-fil eller word-dokument alternativt skriver ni det direkt i mailet. Glöm inte att ange diarienummret: 551-1248-2010 i ärendefältet på ert mail! Begär även att få ett mottagningskvitto av henne.

Sista dag är fortfarande den 24:e oktober och ni borde kunna skicka detta per e-post ända fram till den dagen. Om ni skickar per post måste det vara på lådan senast torsdag för att garanterat hinna fram till måndag.

Adress:
Länsstyrelsens i Västra Götaland
403 40 Göteborg


Märk era synpunkter/yttranden med diarienummer: 551-1248-2010


- 2011-10-11, Avstånd och adress!

Mer verktyg! - Avstånd

Inom två kilometer. Då räknas ni som sakägare och har då rätt att yttra er i ärendet.

Nu kan ni klicka på vindkrafts-ikonerna på kartan och på så sätt få upp en cirkel med en radie på 2 kilometer. Klicka på verket igen för att dölja cirkeln. Ni kan visa flera cirklar samtidigt. På så vis är det enkelt att se vilka verk just ditt kan komma att påverkas av.

Det går dessutom, då ni klickat på ett vindkraftverk att direkt efter klicka på en fastighet för att se avståndet i meter.
(Om er fastighet skyms av dialogrutan så går det bra att zooma in närmare för att på så vis göra fastigheten synlig igen)

Skicka till Länsstyrelsen

Det viktigaste är att ni skickar era yttranden till Länsstyrelsen.
Adress:
Länsstyrelsens i Västra Götaland
403 40 Göteborg

Märk era synpunkter/yttranden med diarienummer: 551-1248-2010

Dessa måste vara Länsstyrelsen tillhanda
absolut senast 24:e oktober 2011

Skicka till Miljö och Stadsbyggnadsnämnden

Skicka även era yttranden till Miljö och stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun

Adress:
Uddevalla kommun
Miljö och stadsbyggnadsnämnden
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla


- 2011-10-10 Nyheter

Vi jobbar vidare!

Det jobbas på i stugorna! Skönt att alla har att göra när vädret är som det är!

Många har påbörjat sina yttranden och vi hoppas att ännu fler tar tag i det denna vecka.

Nya verktyg - Ljud

Till vänster finns fortfarande dokumentlistan med alla handlingar som ni behöver. Vi har dessutom kompletterat kartan med 40dbA-kurvor ifrån RKAB:s Miljökonsekvensbeskrivning (med reservation för att den inte är på millimetern exakt)

Skuggor

Då RKAB inte skapat någon skuggkarta har vi inte möjlighet att göra något pålägg på kartan med detta. För att se hur mycket skuggtid ni får på er fastighet tittar ni i dokumentet "Aktbil 08-komplettering skuggberäkning.pdf" titta på kartan vilken mätpunkt som ligger närmast eran fastighet och använder detta som referensvärde då ni skriver ert yttrande. Tillåten skuggtid är max 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Utifall detta överskrids ska vindkraftverket stängas av alternativt ska ni begära att få "skuggmottagare" installerade på era fastigheter.

Fotomontagen

Fotomontagen är tillfälligt borta för att kunna knytas till rätt plats under morgondagen

Tanken med kartan är att ni ska kunna se vilka verk ni påverkas av när det gäller ljud, ljus och skuggor. Se t.ex. vilka väderstreck som verken hamnar i, hur nära ljud kurvan ni ligger. Om ni har svårt att utläsa bullernivåer eller skuggtider i MKB. Ring eller maila oss så hjälper vi er!

Fastighetsmarkeringar

Fler kommer undre morgondagen. Hittils är det 214 fastigheter utplacerade på kartan. Då saknas fortfarande Forshälla dalen!


- 2011-10-05, Viktigt meddelande
2011-10-05

Rabbalshedekraft lämnade in ansökan till Länsstyrselsen den 25:e januari 2010. I fredags (2011-09-30) kungjordes ansökan i Bohusläningen och GP. Vi har från det datumet 3 veckor på oss att inkomma med våra synpunkter och motstående intressen. Dessa ska skickas till Länsstyrelsen samt Miljö & Stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun.

Under resans gång har en del saker förändrats. Bl.a är det nu 15 verk som söks för istället för de ursprungliga 17 då det visade finnas motstående intressen i form av fågelliv i Nordbergen.

På den här info-webben som kompletterar vår hemsida hittar ni de dokument som rör ansökan och som inkommit till Länstyrelsen under det senaste ett och ett halvt året. Vi har dessutom gjort en karta som ytterligare visar på omfattningen av projektet. Totalt är det på kartan just nu inprickat 214 fastigheter som ligger i det berörda området. Flera av dem ligger så nära den 40dB-ljudkurva som Rabbalshedekraft räknat fram att någon marginal inte existerar. Det är viktigt att tänka på, att även då det i Miljökonskvensbeskrivningar och ansökningshandling lätt kan se ut som att det bara finns ca 30-40 fastigheter så finns det just långt över 200 fastigheter alldeles i närområdet.

Alla som bor inom 2 kilometer ifrån ett tilltänkt vindkraftverk är sakägare. (Detta enligt Bertil Hjalmarsson på RKAB) Det betyder att ni ska skriva ett yttrande till Länsstyrelsen och Uddevalla kommun (Miljö Æ Stadsbyggnadsnämnden) och utrycka era känslor, orosmoment, frågor, synpunkter och motstående intressen. Det kan vara ljudet, ljuset, vägdragning, påverkan på ditt närområde, iskast, att ni inte kommer ha några fria vyer, skuggor, möjlighet att vindkraftverken stör er telefoni radio och tv, utebliven möjlighet till friluftsliv i närområdet, ett svamp eller smultronställe som går förlorat för alltid som just du oroar dig över. Har du en verksamhet som kommer inskränkas på grund av att Forshälla blir ett industriområde? Uddevalla Kommun skrev i sin utställningshandling för "Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft" som var uställd under sommaren 2011 att fastighetsvärden kommer att påverkas. Eftersom detta är verklighet rekommenderar vi er att värdera era fastigheter i "förebyggande" syfte.

Det är era hem det handlar om. Så ta nu tag i detta! Dessutom är det ytterst viktigt, att ni som läser detta meddelande knackar på hos/ringer/mailar/sms:ar era grannar och andra som är berörda så ingen missar att skriva! Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen.

Föreningen styrelse/arbetsgrupp jobbar med en skrivelse, flera medlemmar har redan skickat in och många fler jobbar på det. Det som inte skickas in före tiden går ut kommer inte kunna göras gällande senare i t.ex. Mijödomstolen om ärendet så småningom hamnar där.

Den här webbplatsen kommer att kompletteras med mer funktionalitet under den kommande veckan. Bland annat ska det läggas till möjlighet att ta ut avståndet genom att klicka på era fastigheter och en av de tänkta byggplatserna. Finns möjligheten ska även ljudkurvorna läggas till på kartan. Tiden är dock knapp så vi får se vad vi hinner med!

// Styrelsen Bevara Forshälla


[Stäng meddelandet]